09-03-2017 ania

Zwycięstwo przyjdzie przez Niepokalaną

Zwycięstwo jeśli przyjdzie, to przyjdzie przez Niepokalaną.
To słynne proroctwo kard. Augusta Hlonda wypowiedziane na łożu śmierci. Dziś, jego proces beatyfikacyjny wchodzi w decydującą fazę.

Hlond, Wyszyński i Wojtyła to najwybitniejsze postaci polskiego kościoła XX wieku.  Wszystkie, całkowicie oddane Maryi i Polsce.

Kard Hlond był duchowym przywódcą Polski w latach 1926 – 1948. Znienawidzony przez komunistyczne władze, zmarł w dziwnych okolicznościach po udanej operacji wyrostka robaczkowego.

hlond

Był przekonany, że, a Matka Boża, jest największą nieprzyjaciółką, jaką Bóg przeciwstawił szatanowi. Dlatego, w duchu orędzia fatimskiego, 8 września 1946 r. Ksiądz Prymas wraz z całym Episkopatem w obecności miliona Polaków, na Jasnej Górze, dokonał aktu poświęcenia całej Polski Niepokalanemu Sercu Maryi. W ten sposób Polska stała się pierwszym krajem, po Portugalii, który tego aktu dokonał zgodnie z prośbą wypowiedzianą przez Matkę Bożą w Fatimie. Poprzez poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi Polska weszła na fatimską drogę zawierzenia Maryi i wypełniania Jej próśb. Tak rozpoczęła się wyjątkowa droga Kościoła w Polsce, który jako jedyny w krajach komunistycznych zdołał zachować wyjątkowo duży obszar wolności i niezależności.
10 lat później 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, akt zawierzenia Maryi powtórzył kard. Stefan Wyszyński podczas uroczystych Ślubów Narodu.

sluby

Kardynał A. Hlond w swoim nauczaniu wypowiadał prorocze słowa: „Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo – jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod jej płaszczem. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę”. Ksiądz Prymas uwrażliwiał kapłanów i wiernych, aby byli świadomi, że są w samym centrum dramatycznego zmagania się dobra ze złem. 16 sierpnia 1948 r. mówił:

„Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza. Dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wyniki tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: „Bramy piekielne nie przemogą go” [Mt 16, 18].
Kard. August Hlond Urząd prymasa Polski objął w 1928 r Pisał wiele listów pasterskich, które do dziś robią wrażenie, bo są coraz bardziej aktualne i jakby pisane do dzisiejszego człowieka.

Najpopularniejszy list pasterski, wydany w pięciu językach mówił „O chrześcijańskich zasadach życia państwowego” (1932). W treści i stylu podobny jest do encyklik papieskich. Kardynał Hlond pisał: „W pojęciu liberalnym państwo nie uznaje Boga, nie liczy się z Nim pod żadnym względem, nie przyjmuje Jego praw etycznych, nie zważa na Jego religię, czyli jest zasadniczo bezwyznaniowe. Zwykle posuwa się dalej, staje się bezbożne… wykreśla Boga z Konstytucji, ruguje ze szkoły, wyrzuca z ustawodawstwa, a nawet kult Jego i wiarę prześladuje”.
Ośrodki masońskie propagowały ustawodawstwo wymierzone przeciwko rodzinie, proponując legalizację wolnych związków, pornografii, aborcji i antykoncepcji, argumentując przy tym, że katolickie zasady moralne ograniczają wolność człowieka.

Ksiądz Prymas zdecydowanie występował przeciwko tym próbom moralnej deprawacji narodu polskiego, uświadamiając, że rodzina jest najmniejszą komórką społeczną i jej rozpad jest zagrożeniem dla państwa i narodu. Wskazywał, że główną strategią walki masonerii z Bogiem i Kościołem jest demoralizacja, według zasady: dopiero wtedy upadnie wiara, gdy runie moralność.

Jego śmierć zbiegła się z wprowadzeniem na urząd obecnego papieża Jana Pawia II. Ten sam miesiąc, ten sam dzień i prawie ta sama godzina, tylko 30 lat wcześniej.

22 października 1978 r. w dniu wprowadzenia na urząd papieża w godzinach przedpołudniowych Polacy obecni w Rzymie zebrali się w kościele św. Jana. Tam kard. Stefan Wyszyński powiedział takie słowa: „Meldujemy ci Sługo Boży, kardynale Auguście, który tam klęczysz u tronu Matki Bożej. Powiedziałeś za życia, że „zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Maryi” – zwycięstwo przyszło, przyszło przez Maryję. Przyszło w 30 rocznicę śmierci Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda”.

 

52274e30c72ec_o1

Szata liturgiczna kardynała Hlonda

 

Na podstawie
Ks. Czesław Kamiński TChr

 

PRZEPOWIEDNIE KS. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

 1. Przyjdą czasy, kiedy Bóg w ręce swej Matki na pewien czas złoży atrybut
  swej wszechpotęgi.
 2. Obecne czasy oddał Bóg w opiekę Matce Najświętszej.
 3. Dzięki wstawiennictwu Maryi zlituje się Bóg nad nieszczęśliwą ludzkością
  i zwiąże rozpętaną na ziemi moc szatańską.
 4. Polska jest Narodem wybranym Najświętszej Maryi Panny.
 5. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba — spełni swe zadania, będzie
  znowu Matką świętych.
 6. Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego
  i różańcem.
 7. Polska ma stanąć na czele Maryjnego zjednoczenia narodów
 8. Polska będzie Przewodniczką Narodów.
 9. Zachód oczyszczając się ze zgnilizny, z podziwem na nas patrzeć będzie.
 10. Trzeba ufać i modlić się. Jedyna broń, której Polska używając odniesie
  zwycięstwo  — jest różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych
  chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga.
  Polska będzie pierwsza, która  dozna  opieki MATKI BOŻEJ. Maryja obroni
  świat od zagłady zupełnej. Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba.
  Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o
  pomoc i opiekę pod Jej płaszczem.
 11. Nastąpi wielki triumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje
  Zbawiciel nad światem przez Polskę.
 12. Szliśmy z różańcem, bo z Matką Boską idziemy w przyszłość.