11-04-2016 admin

Formacja

Formacja:

1. Zawierzenie Bogu przez Maryję.
2.Przymierze Serc: Jezusa, Maryi i mojego.

3. Stać się dzieckiem, które pełni wolę Ojca.
4. Współdziałać z Duchem Świętym.
5. Zanieść dalej to, co sam dostałem, w moim spotkaniu z Bogiem

Jan Paweł II pod koniec życia, mówiąc o czasach współczesnych, powiedział, że „na świecie trwa straszna walka dobra ze złem”. Szatan, świadom że mało ma czasu będzie atakował ludzi, aby tak jak on „pałali wielkim gniewem” (Ap 12,12). Lecz „potomstwo Niewiasty” będzie z nim walczyło i odniesie zwycięstwo.

Akt zawierzenia się Maryi i poświęcenia Bogu są cechami charakterystycznymi „zwycięzców” z Apokalipsy, których Święty Ludwik Maria Grignon de Monfort nazywa „apostołami czasów ostatecznych” , „piętą” Maryi, miażdżącą głowę węża. Ocalenie świata zależy od tego, w jaki sposób zostanie przyjęte zaproszenie Maryi, by ludzie poświęcili się Bogu. Od tego, czy powiemy „tak”, zależy nasza przyszłość.

Ojciec Pio i Ludwik Maria Grignion de Montfort mówili,że -„dzieci ocalą świat”.
Chcemy być dziećmi Boga Ojca, apostołami kształtowanymi przez Maryję.

 

Z MARYJĄ I PRZEZ MARYJĘ

33 dniowe rekolekcje oddania się Bogu przez Maryję. 
( każdy może samodzielnie odprawic je w domu) 

Uroczyste powierzenie się Bogu przez Maryję.