11-04-2016 ania

Tajemnica Maryi

Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest dusza, której Duch
Święty objawia tajemnicę Maryi, by ją poznała; i dla której otwiera ten zamknięty ogród, by weszła; ten zdrój zapieczętowany, aby zanurzyła się w nim i piła wielkimi łykami żywe wody łaski.

św. Ludwik Grignion de Montfort

Według Ludwika de Montfort Maryja jest najlepszym i najszybszym sposobem dojścia przez Jezusa, do Boga.  Tej tajemnicy nie przekazała mu Maryja, ale sam Bóg.  A on opisuje to  w „Tajemnicy Maryi” oraz rozszerza w dziele „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”

Maryja jest tajemnicą, ponieważ jest całkowicie przepełniona Bogiem. Maryja pomaga zrozumieć tajemnicę Boga oraz jest doskonałym sposobem danym przez Boga pozwalającym na osiągnięcie świętości, czyli jedności z Jezusem Chrystusem.

Bóg mówi do Montforta:

Powierz ją tylko tym, którzy na to zasługują.
Posłużysz się tą tajemnicą, by stać się świętym i Bożym.
W miarę jak będziesz się nią posługiwał […], rozpoznawać będziesz jej cenę i niezwykłość.

 

TAJEMNICA MARYI ( tekst PDF )

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ( tekst PDF )

BeFunky Design11111111111111111111111111111111111