05-02-2017 ania

Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryja w Fatimie mówi, że Nabożeństwo Pierwszych Sobót może ocalić świat,
a kto zawierzy się Niepokalanemu Sercu - nie zginie.

Dlaczego warto zawierzyć się Maryi?

Maryja zjednoczy Cię szybko z Chrystusem, bo jest drogą do Niego. Jeśli będziesz Jej wierny, wyzwoli cię z wszystkich zasadzek szatana. Gdy oddasz się Maryi, otrzymasz od Niej wiele radości, doznasz  namacalnych znaków Jej opieki i interwencji.

 Jeśli Twoje zawierzenie będzie prawdziwe i będziesz żył Słowami Totus Tuus - cały Twój, wtedy Ona odda się tez cała Tobie i zawierzy Ci do końca. Będzie cała dla Ciebie. Będzie Tota Tua. Św. Bonawentura zapewniał: „ Kto zapuści swe korzenie w Maryi, ten staje się święty”.

Oddanie się Maryi da ci wolność duchową, uwolni cię od lęków, skrupułów i urazów. Otrzymasz poczucie bezpieczeństwa, nie będziesz się lękał ludzi, cierpienia i nieszczęść. Nie będziesz się bał podejmowania decyzji i ich konsekwencji, bo Ona będzie ci pomagać. Nawet twoje pomyłki i niepowodzenia naprawi i odsunie złe skutk

Oddanie się Maryi da ci udział w Jej życiu i cnotach. Jako Jej dziecko stajesz się współwłaścicielem wszystkich Jej dóbr. Da ci udział w Swojej wierze, bez której nie można podobać się Bogu, w Swojej ufności i pokorze, która jest mądrością. Otrzymasz udział w Jej miłości ku Bogu i ludziom. Ona ozdobi twoje dobre uczynki Swoimi zasługami tak, że będą milsze Bogu i więcej przyniosą ci łaski, a Jej miłość ukryje wiele twoich braków i grzechów.

Oddanie się Maryi będzie dobrem dla innych. bo kto oddaje się Bogu przez Maryję, staje się wraz z Nią narzędziem Jego miłości ku ludziom. Matka Boża ustrzeże cię od grzechów przeciw miłości bliźniego, uwrażliwi na potrzeby biednych, oraz umierających  grzeszników. Nauczy delikatności, przepraszania i naprawiania drobnych nawet przykrości. Najwięcej skorzystają z twego oddania się twoi bliscy. Ponieważ są „twoi”, stają się „Jej. Maryja bardziej ich kocha, więcej im pomaga i modli się za nich

Gdzie możesz się uroczyście zawierzyć?

Warszawa
Częstochowa

 

 

Jakie powinno być oddanie?

Oddaj się Maryi na własność. Na własność, a nie tylko w opiekę. Wielu pragnie, by Maryja im służyła. Ty się tak oddaj, by Maryja wiedziała, że ty chcesz Jej służyć. Oddaj się dla Jej dobra, nie dla swego. Oddaj się, by Ona miała z ciebie chwałę i korzyść, jeżeli to możliwe i dowolnie mogła cię użyć dla większej chwały BOGA i zbawienia dusz. 

Oddaj się Maryi jak dziecko, a więc bezinteresownie. Oddanie się Matce Boga ma w nas pogłębić naszą więź z Bogiem.  Maryja jako nasza duchowa Matka podjęła się troski o rozwój życia Bożego w nas. Wymaga to z naszej strony ufnej, dziecięcej, ale 
też i coraz bardziej dojrzałej współpracy z Nią.  Im bardziej będziesz w swym przekonaniu mały, tym doskonalej będziesz Jej poddany. Wzrost na drodze dziecięctwa duchowego polega na tym, by stawać się coraz mniejszym i coraz bardziej zależnym od Niebieskiej Matki, czyli Jej niewolnikiem. To jest najwyższy stopień oddania się Bogu i zarazem najwyższy stopień miłości.  Bóg jest samą wolnością. Im bardziej uzależnisz się od Niego, tym bardziej będziesz wolny. Wolny od lęku, bo Bóg się niczego nie boi i wszystko może. Wolny od smutku, bo Bóg jest Radością. Wolny od fałszu, bo Bóg jest Prawdą, Wolny przede wszystkim od grzechu, bo Bóg jest Świętością. 

Oddaj się Maryi rzeczywiście. Nie tylko słowem, ale życiem. Maryja prowadzi skróconą drogą do świętości. Oddaj się z pełnym zaufaniem. Gdy tak będziesz realizował swoje oddanie się Matce Boga, Ona szybko obudzi w tobie ducha apostolskiego
i zapragniesz prowadzić innych do Chrystusa przez Maryję. 

Oddaj się z pełnym zaufaniem. 

Jeśli w Twoim mieście odbywają się Pierwsze Soboty z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi,
daj nam znać. Umieścimy info na naszej stronie.

Jeśli w Twoim mieście nie ma czuwania w Pierwsze Soboty ani możliwości Zawierzenia się Maryi, zorganizuj to kontaktując się z nami.

kontakt@apostolowiemaryi.pl

 ŚWIADECTWA ZAWIERZEŃ
(przeczytaj) 

 

ALBO PRZYŚLIJ NAM SWOJE ŚWIADECTWO

kontakt@apostolowiemaryi.pl
do świadectwa możesz też przysłać zdjęcie i koniecznie swoje imię i miasto w którym mieszkasz